תנאי שימוש


תקנון השימוש והפרטיות באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

*שירות החזר כספי והחלפות:

**במידה וקיבלתם מוצר פגום או שלא במידה שהזמנתם דווחו לנו!
**מוצר פגום יקבל החזר כספי מלא רק לאחר שליחה חזרה לחברה.
***במידה וקיבלתם נעל שלא תואמת לרגלכם, תוכלו לבצע החלפה למידה הרצויה.

1. צרו קשר עם שירות הלקוחות בהודעת וואצאפ' - 0507765540

2. תגשו לסניף הדואר הקרוב לביתכם

ושלחו לנו את המוצר, לכתובת שתקבלו מאיתנו. שימו לב שהשליחה כרוכה בתשלום סמלי בדואר ישראל. - לא ניתן לקבל החזר על השליחה חזרה.

3. לאחר שליחת המוצר- אנו נשלח לכם נעל במידה הרצויה.

שימו לב:

רק במידה והמוצר הגיע פגום או במידה לא תואמת אנו נציע את השרות הנ"ל.
אנחנו כאן בשבילכם!קדימון:

אתר הקניות "Jacobs 4 Shopping", הוא אתר המשמש כ-מתווך ביבוא אישי לצרכן הישראלי- לקנייה בסחר האלקטרוני- לרכישת מוצרים מסוחרים בינלאומיים בשוק האינטרנט הרחב. תחת פיקוח אישי על מצב החבילה, והבטחה בהגעת המוצר ליעדו בשלמותו, תוך מתן שירות אישי למענך=הלקוח.

הנך מוזמן לעיין ולרכוש באתר בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:


 - הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים בכתוב זה, מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד באף מדיה

1 .הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשם") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של קבוצת jacob4shopping (להלן: "החברה"): 

2 .החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

(א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; 

(ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; 

(ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

(ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. 

(ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; 

(ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; 

(ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

(ח) כל פרטי האשראי אשר מוזנים באתר זה מוגנים באמצעות חברת "טרנזילה שרותי סליקה", שמאושרת בעמידה בתקן אבטחה הגבוה ביותר - PCI Level 1 . 

חברת סליקה ישראלית בטוחה ומוגנת אשר מביאה שרות רק לבעלי עסקים.  לפרטים אודות טרנזילה - לחץ כאן למעבר לעמוד הבית של טרנזילה.

3 .מילוי טופס הרכישה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: 

(א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); 

(ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; 

(ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן 

(ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 .החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 

4 .הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 

5 .נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או 

(ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או 

(ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב בכתובת האימייל של החברה askme@jacob4shopping.co.il

נקודות חשובות נוספות:

1. רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2. שים לב תוכל למצוא מוצרים המופיעים באתר זה בשאר רחבי השוק האינטרנט , מוצרים שאינם תחתינו , ואנו לא בעליהם, באתר      אינטרנט, אתרים סלולריים ובמדיה בפרט. 

3.הגשת פרטים שקריים נחשבת כ-עבירה פלילית בחוקה הישראלית - והמשתמש לרעה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.אנו מאפשרים לך באמצעות גישור באתרינו לייבא מוצרים שונים מרחבי השוק העולמי, ישירות מספקים זרים מכל העולם, לקנות בדרך מהירה, שירותית , וזולה - בשפת האם . ובתנאי שיבוא המוצר ייעשה לצריכה אישית ולא לצורך מסחרי.

5. א. בכתוב זה אנו מציינים בפניכם הבהרה שאתרינו משמש כמתווך בלבד, לביצועי רכישות מוצרים ביבוא אישי, תיווך באופן אישי מחברת האתר שלנו לבין הספק הבינלאומי, כאשר קנית מוצר, המוצר יישלח בדואר אוויר מהספק ישירות לסניף הדואר הקרוב לביתך.

ב. לעיתים רחוקות משלוחים מתעכבים במעט יותר זמן מהצפוי במכס, במצב זה אנו נפעל במירב המאמצים כאשר נתקל בבעיה במכס, נשתדל שכל המוצרים יגיעו בהגדרת הזמן הצפוי, אך אין באפשרותנו להתחייב כאשר מדובר בחברת דואר ישראל החיצונית.

אך אל דאגה, גם אם וכאשר נתקל בעיכוב - אנחנו כאן למענכם. לכאבי ראש עם הספקים, ולטרחה בחיפוש מוצרים באיכות הכי גבוהה בסחר בינלאומי - ביבוא אישי.

6. במידה ולא אהבתם את הרכישה שבוצעה, תקבלו את מלוא כספכם בדרך הבאה - שילחו לנו בחזרה את המוצר (שליחה בתוך ישראל) או להעביר אותו בכל דרך אחרת, כמובן ששימוש לרעה במוצר או פגיעה, או כל פגם במוצר יפסלו את האפשרות להחזיר כספי, ההחזר הכספי יינתן מרגע הגעת המוצר לבית העסק בחזרה, ההחזר הכספי ניתן- מרגע קבלת המוצר ועד ל-5 ימים.

7. המחירים המוצעים באתר אלו מחירים מדויקים. לא תצטרכו להוסיף אף-לא שקל מרגע החיוב. 

8.משלוח אוויר היינו משלוח בינלאומי, אשר עובר בין מספר גורמים מרגע יציאתו מהדואר הבינלאומי עד להגעתו ארצה, אם וכאשר המוצר ניזוק בעת העברת החבילה, צרו עמנו קשר על מנת להעביר את החבילה , ניתן לכם אפשרות של משלוח חדש, אם תינתן אפשרות למשלוח מהיר , ניידע אתכם. אם תרצו החזר כספי אנחנו מקבלים בברכה לאחר שליחת המוצר לכתובת העסק בישראל.

9. בעת ביצוע הזמנה נא שים לב - חשוב למלא פרטים מדויקיים , כתובת מלאה עם מספר, שם מלא, ומיקוד.

במידה והזנת פרטים לא מדוייקים ועד 48 שעות לא עידכנת אותנו, לא נוכל לבטל את העסקה.

10. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

11. אתרינו יהיה רשאי להשתמש בפרטים שתשלח לנו על מנת להשתמש בו לניתוח הרגלי הקנייה של הצרכן, השימוש יהיה אישי בלבד. לא עובר לצד נוסף.


תוכן האתר:

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.


גילוי נאות:

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.


קניין רוחני:

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "Jacobs 4 Shopping" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "Jacobs 4 Shopping".

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.


ניהול משתמשים ומבקרים באתר:
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "Jacobs 4 Shopping".


בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

איזור שיפוט:

הוראות תקנון זה יחלו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ועל כל רכישה שתתבצע על ידך ובאמצעות תקנון האתר אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב..